Ισπανικά για εφήβους/ενήλικες

Στόχος: ο σπουδαστής να εμβαθύνει στην Ισπανική γλώσσα μέσα από νέα ερεθίσματα

Εκπαιδευτικοί στόχοι: εισαγωγή «εξωσχολικών» μεθόδων -βιβλία, ταινίες- για βελτίωση στον τομέα που νιώθει ο κάθε σπουδαστής ότι υστερεί

Εξετάσεις:

Δίδακτρα:
50-90€/μηνιαίως
10€/ώρα ιδιαίτερο μάθημα

Ώρες: 3-4/εβδομαδιαίως ή προσαρμοσμένο στις δικές ανάγκες

Επιστροφή