Ισπανικά για παιδιά/εφήβους

Στόχος: να καταστήσει ευχάριστη την πρώτη επαφή του σπουδαστή με τη γλώσσα χτίζοντας ταυτόχρονα γερές βάσεις

Εκπαιδευτικοί στόχοι: εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης, γραμματικής, εισαγωγή
στα προφορικά και το ακουστικό προετοιμάζοντας σταδιακά τους μαθητές για τα πρώτα πτυχία

Εξετάσεις:

Δίδακτρα: 50-90€/μηνιαίως

Ώρες: 3-4/εβδομαδιαίως

Επιστροφή