Έναρξη ταχύρρυθμου τμήματος Ιταλικών

Από 1ης Δεκεμβρίου 2016  ξεκινά ταχύρρυθμο τμήμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας!

Το τμήμα απευθύνεται σε μαθητές άνω των 16 ετών καθώς και σε ενήλικες που επιθυμούν:

  • να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις επιπέδου Α2
  • να «ξαναθυμηθούν» τη γλώσσα
  • να μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις στην καθημερινότητα
  • να προετοιμαστούν για το πρώτο πτυχίο γλωσσομάθειας

Διάρκεια ταχύρρυθμου τμήματος: 3 μήνες

Διάρκεια μαθήματος: 3 ώρες/εβδομαδιαίως

Τιμή προσφοράς: 250€